miejsce:
XXXXXX

termin:
x-x xxxxxx xxxx r.

Co było, a nie jest...

zapisało się w rejestr

Podczas trwania imprezy powstaje wiele dokumentów. Część z nich pojawia się w prasie, telewizji, radio, na płytach. Prawie wszystkie trafiają tutaj, posegregowane na poszczególne edycje od 2005 roku.

IV edycja   |   V edycja   |   VI edycja   |   VII edycja
VIII edycja   |   IX edycja   |   X edycja

Dotychczas na "Zajeździe Bardów" wystąpili m.in. (w kolejności alfabetycznej): Alosza Awdiejew, Dominika Barabas, "Bez Jacka", Piotr Bukartyk, "Czerwony Tulipan", Mirosław Czyżykiewicz, Krzysztof Daukszewicz, "Drużyna Wawrzyna", Andrzej Garczarek, Natalia Grosiak, Łukasz Jemioła, Robert Kasprzycki, Antoni Muracki, Dzidka Muzolf, Krzysztof Nurkiewicz, Tomasz Olszewski, Andrzej Poniedzielski, Marcin Różycki, Marcin Skrzypczak, Barbara Stępniak-Wilk, Andrzej Szęszoł, Tomasz Szwed, Waldemar Śmiałkowski, Grzegorz Tomczak, Tomasz Wachnowski, Jarosław Wasik, Szymon Zychowicz.