miejsce:
XXXXXX

termin:
x-x xxxxxx xxxx r.

SPONSORZY

szczerość serc w złoto przekuta przez:Wszystkim sponsorom składamy serdeczne i głębokie podziękowania za finansowe wsparcie "Zajazdu Bardów", bez którego (zwłaszcza w dobie niepewności ekonomicznej) nasza impreza nie mogła by się odbyć...